Glavne Teme

1.   Neurologija i žene
2.   "Neuromonitoring" ili "Neuroimaging"
3.   Neurodegenerativne bolesti u mlađoj životnoj dobi
4.   Genetika u neurologiji
5.   Autonomni živčani sustav
6.   Bol i terapija kompleksnih neuropatskih stanja
7.   Neurološki forum: Dileme u hitnoj neurološkoj ambulatni
8.   Slobodne teme

Satelitski simpoziji
(sponzorirana predavanja)
Sponzori Satelitskih simpozija:
Novartis, Pliva, Medis, Genzyme, Roche

Radionice
(interaktivni seminari)

1.   Nove mogućnosti liječenja epilepsije
2.   Botulin toksin u neurologiji
3.   Antiagregacija ili antikoagulacija?
4.   Značaj laboratorijskih parametara kod primjene antitrombotika
5.   Poremećaji gutanja
6.   Interventno liječenje moždanog udara
7.   Demencije – nove spoznaje


30.09.2016.
I hrvatski stručni susret sestara i medicinskih tehničara
„Dileme u neurologiji“
Glavna tema simpozija "Zbrinjavanje intenzivnog neurološkog bolesnika"Jutarnja sekcija: 09.00-10.30 i 11.00-13.00
Poslijepodnevna sekcija 14.30-16.30 i 17.00-18.30
Hotel "Ivan", dvorana "Žirje"
 

Uvodna riječ

Organizatori

Glavne teme

Raspored

Opće informacije

Kotizacija

Prijave za kongres i smještaj

Predaja sažetaka